Level IV: Query's Schrijven met SQL Vervolg

Deze 2-daagse cursus is het vervolg op de cursus Query's maken met SQL en brengt je SQL-kennis naar 'the next level'.

In deze cursus ga je leren hoe je ook meer complexere SELECT-query's kunt opbouwen en structureren.
Ook gaan we kijken hoe je snel gegevens in SQL Server kunt importeren uit andere databronnen zoals bijvoorbeeld Access of Excel.

Deze cursus is bijzonder praktijkgericht. Voor alle onderwerpen zijn mooie echte cases beschikbaar zodat je direct leert hoe je de nieuwe kennis in de praktijk kunt gaan toepassen. 
De resultaten van de query's zullen we direct verfraaien en visueel maken in rapportagetools zoals SQL Reporting Services, Crystal Reports en/of Excel.

In deze cursus komen ook instructies voor gevorderden zoals de INSERT, UPDATE en DELETE aan bod.

Het inschrijfgeld bedraagt € 1075,- per persoon (exclusief 21% BTW).
Dit bedrag is inclusief gebruik van de cursuslaptops, cursusmateriaal, lunch en koffie/thee.

Inschrijven
 

Onderwerpen Level IV: Query's Schrijven met SQL Vervolg

 • Een terugblik op het volledige SELECT statement en completering voorkennis

 • Data invoeren met INSERT, bijwerken met UPDATE en verwijderen met DELETE

 • Rangordes toevoegen aan je queryresultaat met Ranking functions (RANK, DENSERANK): zo kun je de positie van data berekenen ten opzichte van de hele dataset, zoals omzet van een productgroep t.o.v. alle productgroepen.

 • Vooruit en/of terugkijken in een gegevensset met LAG en LEAD: resultaten van bijv. een maand vergelijken met de vorige maand of volgende maand.

 • Meerdere records ophalen met een subquery met behulp van APPLY: zo genereer je bijvoorbeeld een overzicht van alle klanten de laatste 3 orders die ze hebben geplaatst

 • Complexe query's in stukjes hakken met Common Table Expressions (CTE's): schrijf query's in laagjes, waardoor ze leesbaarder worden en je minder fouten krijgt.

 • Werken met variabelen in query's

 • Programmeren in SQL (IF, WHILE-loop): alle opdrachten die repeterend zijn wil je maar 1 keer intypen. Je kunt keuzes laten afhangen van de data zelf. Met programmeer technieken maak je code generieker en beter.  

 • Hulptabellen maken voor betere query's: je kunt tussen resultaten opslaan in tijdelijke tabellen voor betere query's en snellere queryresultaten. 

 • Gegevens importeren uit andere gegevensbronnen (Excel, Access, etc.)

 • Query's maken over meederen databases: haal gegevens op uit een externe database om bijvoorbeeld een eigen dataset te updaten.  

 • Gegevenssets analyseren en vergelijken met EXCEPT en INTERSECT

 • Stored Procedures maken in SQL Server voor rapportages

 • Query Performance: Wat kun je doen bij trage query's?
 

Voor wie

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor mensen die al een goede basiskennis van en ervaring hebben met SQL en dit in hun functie toepassen, maar verdieping van hun SQL kennis nodig hebben om uitgebreidere rapporten te kunnen maken. Bijvoorbeeld BI-professionals, Functioneel Beheerders en Data Analysten.
 

De trainers

De cursus wordt verzorgd door verschillende trainers, waaronder Karel Emck.

Voorkennis

Je hebt de cursus Query's maken met SQL bij ons gevolgd of je kent (de meeste van) onderstaande SQL onderwerpen:
 • Algemene databasekennis: tabellen met hun relaties, Primary Key, Foreign Key, normalisatie
 • SELECT (DISTINCT, TOP), FROM, WHERE (AND, OR), GROUP BY, HAVING, ORDER BY
 • Operatoren: +, -, *, /, %
 • Vergelijkingsoperatoren: =, <, >, <=, >=, <>, IS, NOT, LIKE (%, _), IN, BETWEEN
 • Numerieke functies: ROUND, CEILING, FLOOR
 • Tekstfuncties: LEN, DATALENGTH, SUBSTRING, CHARINDEX, LEFT, RIGHT, LTRIM, RTRIM, REPLACE, REPLICATE
 • Datetime-functies: GETDATE, SYSDATETIME, YEAR, MONTH, DAY, DATEPART, DATEADD, DATEDIFF
 • Null-functies: ISNULL, NULLIF, COALESCE
 • Conversiefuncties: CASE, CAST, CONVERT
 • Aggregaatfuncties: COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN
 • Joins: INNER, OUTER (LEFT, RIGHT, FULL)
 • Subquery’s en Correlated subquery's
 • Set-operatoren: UNION
 • Views

Software

In deze training wordt gebruik gemaakt van Microsoft SQL Server als databaseplatform en Management Studio als ontwikkeltool. De opzet van de cursus is zodanig dat deze ook geschikt is voor mensen die met oude SQL Server versies werken.

Cursusvormen

De cursus wordt zowel via open inschrijving als incompany- en individuele training gegeven.

Cursuslocaties

De cursus wordt verzorgd op een locatie in Eindhoven en Amsterdam (Amstelveen).
Informeer gerust naar de planning wanneer er geen datum op de gewenste locatie is ingepland.

Data en locaties (klassikale trainingen)

Inschrijven

Het inschrijfgeld bedraagt € 1075,- per persoon (exclusief 21% BTW).
De lessen vinden plaats van 09:30 tot 16:30.
Na aanmelding ontvang je info over de locatie.

Het inschrijfgeld is inclusief koffie/thee, een uitgebreide lunch, gebruik van onze cursuslaptops en alle overige cursusmaterialen.


Inschrijven

3 garanties bij de SQL Academy

Bij ‘de specialist’ mag je wat extra’s verwachten.
Daarom geven we 3 garanties die geen enkel ander opleidingsinstituut durft te geven: Lees meer over onze unieke garanties.