Vervolgcursus Query's Schrijven met SQL Server

Deze 2-daagse cursus is het vervolg op de cursus Query's maken met SQL en brengt je SQL-kennis naar 'the next level'.

In deze cursus ga je leren hoe je ook meer complexere SELECT-query's kunt opbouwen en structureren.
Ook gaan we kijken hoe je snel gegevens in SQL Server kunt importeren uit andere databronnen zoals bijvoorbeeld Access of Excel.

Deze cursus is bijzonder praktijkgericht. Voor alle onderwerpen zijn mooie echte cases beschikbaar zodat je direct leert hoe je de nieuwe kennis in de praktijk kunt gaan toepassen. 
De resultaten van de query's zullen we direct verfraaien en visueel maken in rapportagetools zoals SQL Reporting Services, Crystal Reports en/of Excel.

In deze cursus komen ook instructies voor gevorderden zoals de INSERT, UPDATE en DELETE aan bod.

Het inschrijfgeld bedraagt € 1075,- per persoon (exclusief 21% BTW).
Dit bedrag is inclusief gebruik van de cursuslaptops, cursusmateriaal, lunch en koffie/thee.

Inschrijven
 

Onderwerpen Vervolgcursus Query's Schrijven met SQL Server

 • Een terugblik op het volledige SELECT statement en completering voorkennis
 • Gegevens invoeren met INSERT
 • Gegevens bijwerken met UPDATE
 • Gegevens verwijderen met DELETE
 • Rangordes toevoegen aan je queryresultaat met Ranking functions (RANK, DENSERANK)
 • Vooruit en/of terugkijken in een gegevensset met LAG en LEAD
 • Meerdere records ophalen met een subquery met behulp van APPLY
 • Complexe query's in stukjes hakken met Common Table Expressions (CTE's)
 • Werken met variabelen in query's
 • Programmeren in SQL (IF, WHILE-loop)
 • Hulptabellen maken voor betere query's
 • Gegevens importeren uit andere gegevensbronnen (Excel, Access, etc.)
 • Query's maken over meederen databases
 • Gegevenssets analyseren en vergelijken met EXCEPT en INTERSECT
 • Temporary Tables en tabelvariabelen voor snellere queryresultaten
 • Stored Procedures maken in SQL Server voor rapportages
 • Query Performance: Wat kun je doen bij trage query's?
 

Voor wie

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor mensen die al een goede basiskennis van en ervaring hebben met SQL en dit in hun functie toepassen, maar verdieping van hun SQL kennis nodig hebben om uitgebreidere rapporten te kunnen maken. Bijvoorbeeld BI-professionals, Functioneel Beheerders en Data Analysten.
 

De trainers

De cursus wordt verzorgd door verschillende trainers, waaronder Karel Emck.

Voorkennis

Je hebt de cursus Query's maken met SQL bij ons gevolgd of je kent (de meeste van) onderstaande SQL onderwerpen:
 • Algemene databasekennis: tabellen met hun relaties, Primary Key, Foreign Key, normalisatie
 • SELECT (DISTINCT, TOP), FROM, WHERE (AND, OR), GROUP BY, HAVING, ORDER BY
 • Operatoren: +, -, *, /, %
 • Vergelijkingsoperatoren: =, <, >, <=, >=, <>, IS, NOT, LIKE (%, _), IN, BETWEEN
 • Numerieke functies: ROUND, CEILING, FLOOR
 • Tekstfuncties: LEN, DATALENGTH, SUBSTRING, CHARINDEX, LEFT, RIGHT, LTRIM, RTRIM, REPLACE, REPLICATE
 • Datetime-functies: GETDATE, SYSDATETIME, YEAR, MONTH, DAY, DATEPART, DATEADD, DATEDIFF
 • Null-functies: ISNULL, NULLIF, COALESCE
 • Conversiefuncties: CASE, CAST, CONVERT
 • Aggregaatfuncties: COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN
 • Joins: INNER, OUTER (LEFT, RIGHT, FULL)
 • Subquery’s en Correlated subquery's
 • Set-operatoren: UNION
 • Views

Software

In deze training wordt gebruik gemaakt van Microsoft SQL Server 2012 als databaseplatform en Management Studio als ontwikkeltool. De opzet van de cursus is zodanig dat deze ook geschikt is voor mensen die met SQL Server 2008/2008R2 of SQL Server 2014 werken.

Cursusvormen

De cursus wordt zowel via open inschrijving als incompany- en individuele training gegeven.

Cursuslocaties

De cursus wordt verzorgd op een locatie in Eindhoven en Amsterdam (Amstelveen).
Informeer gerust naar de planning wanneer er geen datum op de gewenste locatie is ingepland.

Data en locaties (klassikale trainingen)

Inschrijven

Het inschrijfgeld bedraagt € 1075,- per persoon (exclusief 21% BTW).
De lessen vinden plaats van 09:30 tot 16:30.
Na aanmelding ontvang je info over de locatie.

Het inschrijfgeld is inclusief koffie/thee, een uitgebreide lunch, gebruik van onze cursuslaptops en alle overige cursusmaterialen.


Inschrijven

3 garanties bij de SQL Academy

Bij ‘de specialist’ mag je wat extra’s verwachten.
Daarom geven we 3 garanties die geen enkel ander opleidingsinstituut durft te geven: Lees meer over onze unieke garanties.